Jeg tilbyr flere behandlinger, og jeg bruker de ulike behandlingsformene om hverandre. Jeg tilpasser timene til hver enkelt som kommer til behandling. En time tilsvarer 45 minutter. Første time er en dobbelttime (1,5time). Jeg anbefaler å alltid sette opp 5 timer fremover i tid. Betaling vil være til hver time. Det vil si at pasienten kan avbestille timer som er satt opp frem i tid dersom det er ønskelig. Avbestilling må skje seneste 24 timer før oppsatt time.

Er det noe du lurer på, så ring meg da vel:)

 

 

 

Coaching

Står du ved et veiskille og ikke vet hva du skal gjøre? Er du usikker på hvorfor du har plager/utfordringer? 

Coaching er kort fortalt en samtaleteknikk. Terapeuten veileder og får pasienten til selv å komme fram til egne svar slik at pasienten får mer eierskap i det som blir sagt, dessuten er det pasienten som vet best selv. Terapeuten gir bare et lite puff ditt det trengs. 

 
 
 
Bestill time for denne behandlingen
 
 
 

Hypnoterapi 

Hypnoterapi er en terapiform hvor pasienten er i en avslappende tilstand. Terapeuten snakker da til pasienten, og når frem til det ubevisste sinnet. Det er fordi pasienten er mer mottagelige for informasjon da, og dersom pasienten ønsker endringer vil ikke det bevisste sinn (fornuften) sette bremser for det som blir fortalt til pasienten. Hypnoterapi er en forsiktig og enkel teknikk. 

 
 
 
Bestill time for denne behandlingen
 
 
 

RAW healing 

Wow, dette er en fantastisk healingform. Den er utviklet av Rachel Wilmann i Sedona. RAW healing er behagelig, hvor den kan løsne opp i blokkeringer som sitter i kroppen. Det kan føles som en indre spa. Pasienten får akkurat det den skal ha ved denne healingen. 

 
 
 
Bestill time for denne behandlingen
 
 
 

EFT 

EFT, Emotinal Freedom technique er en videreutvikling av tankefeltterapi. EFT kan beskrives som akupunktur uten nåler, hvor det tappes lett på meridianpunkter på kroppen (i hovedsak på hendene og ansiktet) samtidig som pasienten sier noen enkle affirmasjoner. EFT tar kort tid å gjennomføre. Det som er så fint med EFT er at den tar tak i følelsene som har satt seg i kroppen, og løsner opp i dette, det vil si at en ikke glemmer hendelser som har skjedd, men en "nullstiller" følelsen som følger med. Det kan da føre til at flere uønskede symptomer gir slipp. 

 
 
 
Bestill time for denne behandlingen
 
 
 

EFT power

Wow! Dette er den beste av dem alle. EFT power er en teknikk som også er utviklet av Rachel Wilmann. Denne formen har alle de nevnte formene i ett. Dvs at terapeuten bruker både coaching, hypnoterapi, EFT, healing og regresjon i tillegg. 

 
 
 
Bestill time for denne behandlingen
 
 
 

Copyright © 2019 Skar Digital har levert denne siden